ProActive_logga.gif
Övervakning
Vi implementerar övervakning som inkluderar aktiv felsökning och diagnostik samt drar slutsatser som normalt kräver omgående och omfattande manuella insatser.

Datainsamling
Fjärrinsamling av driftinformation genom prober ger möjlighet till aktiv felsökning i nät även när nätverket är nere. Alla data sparas i proben tills de kan överföras för analys.

Utveckling
JCDs eget protokoll "Sdata" (senddata) för insamling av loggdata har en rad fördelar gentemot traditionella metoder. De största fördelarna är att "senddata" automatiskt kan dra nytta av multipla redundanta vägar för överföringen. Samt den inbyggd "acknowledge" funktionen som gör att data inte raderas innan den insamlande enheten meddelar att data är mottaget och säkrat.
Larmdistribution  
JCDs system för larmdistribution theDispatcher ser till att relevanta larm når rätt personer vid rätt tidpunkt.